Права та обов'язки батьків

Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

  • звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
  • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
  • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах, посилаючись на конвенцію ООН про права дитини, за необхідністю на положення декларації про соціальні і правові принципи.

Інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної освіти і зобов’язані:

- нести основну відповідальність за забезпечення у межах своїх здібностей, фінансових можливостей, умов життя, необхідних для розвитку дитини, дотримуючись вимог Закону України "Про освіту", та виховання у сім’ї є першоосновою розвитку дитини;

  • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної освіти за будь-якою формою навчання;
  • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
  • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
  • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- визначати і дотримуватися принципів спільної і однакової відповідальності обох батьків або осіб, які їх замінюють, за виховання і розвиток дітей.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ

Ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні порушення. Ухиляння батьків або осіб, що їх замінюють, від виконання передбачних законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або накладання штрафу від одного дп трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення тягнуть за собою стягнення штрафу від двох до чотирьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Учинення неповнолітніми віком від 14 до 16 років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим кодексом, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Учинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, що їх заміняють, від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Структура 2019/2020 навчального року

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр - з 2 вересня по 27  грудня 2019 року,
ІІ семестр - з 20 січня по 29 травня  2020 року.

Канікули  проводяться в такі терміни:
осінні - з 28 жовтня  по 03 листопада 2019 року,
зимові - з 30 грудня 2017 року по 19 січня 2020 року,
весняні - з 27 березня по 01 квітня 2020 року.

Школа працює за п'ятиденним навчальним тижнем:
Початок занять – 8.30
Тривалість уроків:
у 1-х класах - 35 хвилин;
у 2–4-х класах - 40 хвилин;
у 5–11-х класах - 45 хвилин.

У випускних 4,9,11 класах проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

РОЗКЛАД УРОКІВ НА І СЕМЕСТР 2019-2020 н.р.

РОЗКЛАД УРОКІВ НА ІІ СЕМЕСТР 2019-2020 н.р.

РОЗКЛАД факультативів НА ІІ СЕМЕСТР 2019-2020 н.р.