1. Обов’язковість і відповідальність
1. Вважаю для себе важливим добиватися, щоб колектив мого класу працював краще 4 3 2 1 0
2. Вношу пропозиції по удосконаленні роботи класу 4 3 2 1 0
3. Самостійно організую окремі заходи в класі 4 3 2 1 0
4. Беру участь у підведенні підсумків роботи класу, у визначенні найближчих завдань 4 3 2 1 0
2. Бережливість
1. Акуратно користуюся бібліотечними книгами 4 3 2 1 0
2. Бережно відношусь до шкільних меблів 4 3 2 1 0
3. Бережно відношусь до свого одягу 4 3 2 1 0
4. Економлю природні ресурси (електроенергію, воду, папір) 4 3 2 1 0
3.Дисципліна
1. Знаю і виконую Правила для учнів 4 3 2 1 0
2. Завжди уважний на уроках, не заважаю слухати іншим пояснення вчителя 4 3 2 1 0
3. Беру участь у позакласних заходах, які проводяться у класі, школі 4 3 2 1 0
4. Розумію свою відповідальність за результати роботи класного колективу 4 3 2 1 0
4.Ставлення до навчання
1. Приходжу до школи з виконаним домашнім завданням 4 3 2 1 0
2. При підготовці домашнього завдання намагаюся не просити допомоги дорослих 4 3 2 1 0
3. Використовую додаткову літературу ( користуюсь Інтернетом) 4 3 2 1 0
4. Акуратний, гарний  виконавець, точний 4 3 2 1 0
5.Ставлення до праці
1. Своєчасно та точно виконую доручені мені завдання 4 3 2 1 0
2. Беру участь у трудових рейдах (прибирання класу, території школи) 4 3 2 1 0
3. Виконую трудові доручення батьків 4 3 2 1 0
4. Добровільно виконую всі доручення 4 3 2 1 0
6.Доброта та чуйність
1. Намагаюсь допомогти іншим учням, а також молодшим у вирішенні труднощів, які виникають перед ними 4 3 2 1 0
2. Ввічливий з дорослими, уступаю місце старшим 4 3 2 1 0
3. Не реагую на випадкові зіткнення у шкільних коридорах, допомагаю молодшим 4 3 2 1 0
4. До мене завжди можна звернутися за допомогою 4 3 2 1 0
7.Чесність та справедливість
1. Вважаю, що необхідно відповідати за свої вчинки 4 3 2 1 0
2. Чесно зізнаюся, якщо щось накоїв 4 3 2 1 0
3. Осуджую свого товариша, якщо він розповів дорослому про вчинок товариша без його присутності при розмові 4 3 2 1 0
4. Відкрито и сміливо висловлюю свою думку перед любим колективом 4 3 2 1 0
8.Простота та скромність
1. Говорячи про свої успіхи, не забуваю про успіхи товаришів 4 3 2 1 0
2. Розумію, що людину поважають не за гроші 4 3 2 1 0
3. Інколи люблю похвалитися 4 3 2 1 0
4. Можу дружити з дівчатами та хлопцями іншої національності 4 3 2 1 0
9.Культура спілкування
1. Відвідую музеї, виставки, театри не рідше одного разу на місяць 4 3 2 1 0
2. Серед телевізійних передач дивлюсь навчальні, пізнавальні фільми. Слухаю не тільки сучасну музику, а і класичну 4 3 2 1 0
3. Слідкую за своєю мовою, не допускаю, щоб у моїй присутності говорили грубо, некоректно, нецензурно 4 3 2 1 0
4. Дотримуюся правил у громадських місцях (у тому числі у транспорті) 4 3 2 1 0
10.Колективізм, почуття товаристськості
1. Задоволений відношення моїх товаришів до учнів інших класів 4 3 2 1 0
2. Готовий відстоювати інтереси всього колективу школи у інших колективах та громадських організаціях 4 3 2 1 0
3. Готовий допомогти своїм однокласникам виконати домашнє завдання або доручення дорослих 4 3 2 1 0
4. Готовий відповісти за результати своєї роботи та результати роботи своїх товаришів 4 3 2 1 0

 

Методика опрацювання анкети  по визначенню рівня вихованості учня           класу

 

Завдання учням: прочитати питання анкети та дати відповідь, довго не задумуючись, оцінюючи себе по 5- бальній шкалі (розшифровка дається на дошці) :

0 –   завжди ні або ніколи

1 –   дуже рідко, частіше випадково

2 –   частіше ні, ніж так, інколи згадую

3 –   частіше так, ніж ні, інколи забуваю

4 –   завжди так, постійно.

Результати одного пункту додаються і діляться на 16 (максимальна кількість балів)

Наприклад, ( 3+4+3+4)/16=

Потім додаються показники по всім пунктам та діляться на 10

(1+0.9+0.7+0.6+0.5+1+1+1+0.2+0.5)/10=

 • До 0,5 – низький рівень вихованості
 • 0,6 – рівень вихованості нижче середнього
 • 0,7 – 0,8 – середній рівень вихованості
 • До 0,9 рівень вихованості вище середнього
 • 1 – високий рівень вихованості

 

Потім складаються показники кожного учня і діляться на кількість учнів: отримуємо рівень вихованості класу (від учнів).

Класний керівник оцінює учнів без допоміжних питань по10 пунктам по 5-бальній шкалі.

Так само оцінюють батьки.

Потім показники порівнюються і робляться висновки.

 1. Низький рівень – слабка, нестійка позитивна поведінка, яка регулюється в основному вимогами дорослих та іншими зовнішніми стимулами та збудниками, самоорганізації і саморегуляції ситуативні.
 2. Середній рівень – властива самостійність, прояви самоорганізації і саморегуляції, відсутня громадська позиція.
 3. Достатній рівень – позитивна самостійність у діяльності, громадська позиція ситуативна.
 4. Високий рівень – стійка і позитивна самостійність у діяльності та поведінці, проявляється активна громадська та громадянська позиція.

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник

 • Класний журнал.
 • Особові справи учнів.
 • Табелі успішності учнів.
 • План виховної роботи.
 • Конспекти виховних годин, годин спілкування.
 • Розробки сценаріїв виховних заходів.
 •  Психолого-педагогічні спостереження.
 • Щоденник роботи з  дітьми девіантної поведінки.
 • Протоколи батьківських зборів.
 • Матеріали щодо запобігання дитячому травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.

 

Пріоритетні напрями діяльності класного керівника

 1. Перебудова змісту виховання, ключовими поняттями якого є людяність, милосердя, доброта, чесність, порядність.
 2. Визнана роль загальнолюдських цінностей та загальнолюдської моралі.
 3. Гуманізація відносин, цілісність виховного процесу.
 4. Вивчення учнів, учнівського колективу.
 5. Організація виховання та згуртування учнівського колективу.
 6. Організаційно-педегогічна діяльність щодо забезпечення життєдіяльності класного колективу.
 7. Розвиток особистості, її творчого потенціалу.
 8. Робота з батьками, індивідуальний вплив.

Зміст роботи класного керівника.

 • Вивчення учнів.
 • Об’єднання учнів у колектив.
 • Співпраця з дитячими та молодіжними організаціями.
 • Робота з батьками та громадськістю.
 • Співпраця з культурно-освітніми та позакласними установами.
 • Співпраця із шкільним психологом.
 • Організація виховної діяльності: правової, родинно-сімейної, національно-патріотичної, трудової, естетичної, морально-етичної, екологічної, формування здорового способу життя, розвиток пізнавальної активності.
 • Індивідуальна робота з учнями.
 • Співпраця з вчителями-предметниками щодо дотримання єдиних педагогічних вимог у класі.

Пам’ятка щодо проведення виховних годин

Мета проведення:

 • Вивчити індивідуальні особливості учнів під час неформального спілкування.
 • Пізнати інтереси учнів, зрозуміти їхні переживання та мотиви поведінки.
 • Обговорювати поточні події класу, міста, держави.

Форми проведення:

 • Вільне спілкування вчителя з учнями.
 • Бесіди на заплановані теми.
 • Обговорення актуальних статей з газет.
 • Обговорення кінофільмів, книжок.
 • Зустріч із цікавими людьми.
 • Усні журнали.
 • Дискусії.
 • Години спілкування.
 • Тренінги.
 • Екскурсії.
 • Політичне інформування учнів.

Виховні години проводяться один раз на тиждень у певний день. Тематика спілкування з учнями заздалегідь планується, однак поточні події у класі,школі,місті, державі можуть підказати тему незаплановану раніше.

Основні завдання класного керівника:

 • Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету, традицій.
 • Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я.
 • Духовно-моральне виховання.
 • Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.
 • Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.
 • Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.
 • Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.
 • Врахування інтересів дітей.
 • Організація роботи з батьками.

Критерії ефективності виховної роботи:

 • Рівень організованості класного колективу (дисциплінованість, робота учнівського самоврядування).
 • Рівень навчальної мотивації учнів класу (динаміка підвищення якості знань, ефективності роботи з учнями, які навчаються на початковому рівні, активності учнів у позаурочній діяльності).
 • Різноманітність позаурочного життя класу.
 • Динаміка зростання рівня вихованості учнів.
 • Рівень розвитку класного колективу (згуртованість, активність, ініціативність, виховний вплив колективу на його членів, рівень розвитку громадської думки).
 • Активність співпраці класу з класним керівником.
 • Зв’язок із сім’єю, участь батьків у виховному процесі.
 • Робота з проблемними учнями, надання педагогічної підтримки на основі індивідуального підходу.
 • Захищеність та комфортність умов перебування вихованця у класі, школі.

Показники успішної діяльності класного керівника

 • Високий рівень ефективності виховної роботи з класним колективом.
 • Високий рівень розвитку творчої індивідуальності класного керівника, наявність в нього авторської педагогічної технології.
 • Високий рівень володіння уміннями та навичками класного керівника

( уміння поставити мету, спланувати роботу, здійснити її, оцінити, проаналізувати та зробити висновки).

 • Активна співтворчість з класом.
 • Контакт з батьками, залучення їх до співпраці.
 • Володіння вмінням зацікавити вихованців власним захопленням, організувати дозвілля.
 • Взаємний інтерес класного керівника та учнів один до одного, повага учнів до класного керівника.
 1. Учитель має бути особистістю, привабливою для учнів.
 2. Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний і відвертий.
 3. Учитель має бути відвертим у стосунках з усіма учнями.
 4. Учитель має бути веселим, жартівливим.
 5. Учитель повинен раціонально використовувати свій час.
 6. Учитель має бути доброзичливим.
 7. Учитель має постійно самовдосконалюватися, розширювати свій кругозір.
 8. Гасло вчителя” Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням”.
 9. Учитель повинен реалізовувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати, підтримати в ній вогник самоповаги.
 10. Класний керівник має створити учнівський колектив, у якому панують доброзичливі стосунки, шанобливе ставлення один до одного.
 11. Педагог повинен приймати тільки обдумані рішення.
 12. Учителю слід любити й захищати дитину, поважати її почуття.
 13. Учителю необхідно виховувати в дітей самодисципліну.

 

Вчительце та людина, яка любить дітей, володіє педагогічною майстерністю, постійно пробуджує в юному серці бажання бути сьогодні кращим, ніж учора, почуття поваги до самого себе.

 1. Загальні дані:
 • Клас___________.
 • Прізвище, ім’я, по-батькові_____________________________________________
 • Вік_________________________________________________________________
 • Домашня адреса______________________________________________________
 1. Дані спостережень класного керівника:
 • Основні вияви «труднощів», де, з якого часу спостерігаеться___________________

__________________________________________________________________________.

 • Ставлення до навчання (успішність, чи має бажання вчитися, якщо не вчитись, то з яких предметів?)_________________________________________________________
 • Ставлення до праці(що любить робити?)_____________________________________
 • Поведінка в колективі (взаємовідносини з колективом, чи має друзів, хто вони?)__________________________________________________________________
 • Ставлення до дорослих, учителів ( хто з них є авторитетом, чому?)__________________________________________________________________
 • Як проводить вільний час? (гуртки, спорт, чи цікавиться музикою, театром, кіно, читанням художньої літератури?)___________________________________________
 • Норми культурної поведінки (чи володіє навичками культурної поведінки і культурною мови?)Такт по відношенню до дорослих, товаришів. Охайність. Як веде себе в громадських місцях?)_______________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Які засоби впливу застосовувались до учня школою, батьківським комітетом, сім’єю тощо?_________________________________________________________________________________________________________________________________________.
 1. Умови життя в сімї:
 • Прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи. Чи має сестер, братів? Які вони?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
 • Матеріально-побутові умови (в яких умовах проживає, дохід сім’ї)_______________________________________________________________.
 • Взаємодносини в сім’ї. Чи мають відхилення в поведінці члени сім’ї(алкоголізм, хуліганство, судимість)?________________________________
 • Виховання в сім’ї (характер впливу на учня, його участь у домашній роботі. Заохочення і покарання. Наявність контролю збоку членів сім’їВідношення учня до батьків і батьки до нього)___________________________________________________________________________________________________________________________________.
 • Стан здоров’я учня. Фізичний розвиток. Чи займається спортом? Які відхилення має у фізичному чи розумовому розвитку?________________________________________________________________________________________________________________________________.
 1. Висновки:
 • Які причини відхилення від позитивної поведінки?______________________
 • Комплекс заходів для перевиховання підлітка.__________________________

 

Наставник_____________________________________________________________.

 

Нормативно – правові акти

 1. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.
 2. Декларація прав людини, проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959р.
 3. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р.
 4. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на найвищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в ООН в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 р.
 5. Конституція (Основний Закон) України, прийнята Верховної ради України 28 червня 1996 р.

 

Закони України

 1. «Про освіту»від 23.03.1996 р. № 100 – 96 –ВР (зі змінами і доповненнями)
 2. “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 р. № 651 – ХIV
 3. “Про позашкільну освіту” від 22.06.2000 р. № 1841 –ІІІ

 

Укази Президента України

 1. “Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти” від 17.04.2002 р. № 347 –2002
 2. “Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної Програми “Діти України” на період до 2005 року віл 24.01.2001 р. № 42 –2001”
 3. “Про національну програму “Репродуктивне здоров’я 2001-2005 рр.” Від 26.03.2001 № 203 – 2001”
 4. “Про затвердження “Комплексної програми профілактики злочинності на 2001 –2005 рр.” Від 25.12.2000 р.№ 1376 – 2000”
 5. “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя” від 15.03. 2002 р. № 258 – 2002
 6. “Про Національну програму правової освіти населення ” від 18.10.2001 р. № 992 – 2001
 7. “Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 – 2005 роки” від 08.02.2001 р. № 1460 – 99
 8. “Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей” від 20.12.2000 р. № 1396 – 2000
 9. “Про Національну Програму боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002-2005 рр.” Від 20.08.2001 р. № 643 – 2001

Постанови кабінету Міністрів України

 1. «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 14.06.2000
 2. «Про Програму «Українська родина» від 14.03.2001 р. № 243
 3. «Про затвердження Національної Програми патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства» від 15.09.1999 р. № 1697
 4. «Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми» від 25.09.1999 р. № 1768
 5. Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності
 6. Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою Верховної Ради від 17.09.1999 р. № 1063 –ХІV

 

Нормативні акти, підготовлені Міністерством освіти і науки України

 1. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти.
 2. Положення про класного керівника навчального закладу системи освіти

Класний керівник має право:

 • відвідувати уроки вчителів та позакласні заняття в своєму класі;
 • входити в педагогічну раду з пропозиціями про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень, залишення невстигаючих учнів на повторний курс;
 • проводити батьківські збори, відвідувати учнів за місцем проживання;
 • представляти і захищати інтереси учнів в державних органах;
 • вибирати форму підвищення педагогічної кваліфікації.

Класний керівник зобов’язаний:

 • створювати умови для засвоєння учнями навчальних програм з базових дисциплін, сприяти розвитку здібностей учнів;
 • формувати високі моральні якості учнів;
 • додержувати педагогічної етики, поважати гідність дитини; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;
 • захищати здоров’я учнів , їх інтереси.

Класний керівник повинен вміти:

 • визначити ступінь підготовки дітей до навчання і виховання, рівень сформованості колективу;
 • формулювати проблемні питання і визначити мету і завдання навчання, виховання і розвитку;
 • відбирати зміст, форми, методи організації навчально-виховного процесу;
 • реалізувати у навчально-виховному процесі різноманітні види діяльності;
 • складає план своєї діяльності з класним колективом і документує свою роботу;
 • звітувати у своїй роботі директору закладу, безпосередньо підпорядкований ЗНВР, оперативне керівництво діяльністю класного керівника здійснює ЗВР.
 1. Методична проблема міста, школи, М/О класних керівників школи
 2. Аналіз виховної роботи за минулий рік
 3. Характеристика класу .
 4. Завдання та проблемні питання в роботі з класом
 5. Календарне планування роботи з класом
 6. Індивідуальна виховна робота з учнями
 7. Робота з батьками
 8. Вивчення стану ефективності виховного процесу
 9. Заходи з безпеки життєдіяльності учнів

 

Системність Заходи Дата
1 раз на рік Збір інформації та статистичних даних про учнів.

Проведення відкритого виховного заходу (в рамках роботи МО класних керівників).

Оформлення особових справ учнів.

1 раз

на семестр

Оформлення табелів.

Підсумок семестрового навчання учнів.

Аналіз стану виховної роботи в класі.

Планування виховної роботи на наступний семестр.

1 раз на

2 місяці

Семінар класних керівників.

Корекція плану виховної роботи.

Проведення батьківських зборів.

Екскурсія з класом.

Чергування класу по школі.

Щомісяця Відвідування уроків у своєму класі.

Аналіз роботи активу.

Аналіз навчання учнів.

Проведення батьківського всеобучу.

Вирішення господарських питань.

Робота з батьківським активом.

Аналіз ведення класного журналу: наявність оцінок, відвідування.

Перевірка ведення зошитів, стану підручників

Щотижня Проведення запланованих заходів.

Перевірка щоденників учнів.

Зустріч з батьками.

Бесіди з вчителями, які викладають у класі.

Аналіз пропусків уроків – вияснення причини відсутності.

Аналіз тренування учнів.

Робота з активом класу по підготовці наступних виховних заходів.

Загальношкільна лінійка.

Щодня Індивідуальна робота.

Організація та контроль за чергуванням учнів у класі.

Робота із тими, хто запізнюється.

Контроль за організацією харчування.

Контроль за зовнішнім видом учнів.